Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

ضد بخار عینک اسکی

ANTI FOG & RAIN

این کالا از نوعی فیلم نانو تهیه شده و حدود 6 ماه قابلیت خود را حفظ میکند. مناسب برای نصب از داخل شیشه عینک اسکی میباشد.

 
ANTI FOG & RAIN

این کالا از نوعی فیلم نانو تهیه شده و حدود 6 ماه قابلیت خود را حفظ میکند. مناسب برای نصب از داخل شیشه عینک اسکی میباشد.

 
1 2 3 4 5